Verlofaanvraag

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet.