Aanmelden nieuwe leerling

Stappenplan aanmelding 4-jarigen op CBS De Sprankeling

U kunt uw kind aanmelden voor CBS De Sprankeling vanaf de leeftijd van 3 jaar.

  1. Aanmelden van uw kind kan via de website van onze school onder het kopje ‘aanmelden nieuwe leerling’.
  2. Na de aanmelding nemen we telefonisch contact met u op om informatie uit te wisselen. Wanneer er behoefte is aan een bezichtiging op korte termijn, dan maken we daarvoor een afspraak. U ontvangt een flyer met informatie. Uw kind is dan aangemeld. Het gaat hierbij om een voorlopige aanmelding. U ontvangt een bevestiging van deze voorlopige aanmelding.
  3. Ongeveer 4 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen we contact op voor het plannen van een intakegesprek. U ontvangt vooraf een aanmeldingsformulier, zodat u dat thuis alvast kunt invullen. Na het intakegesprek beoordelen we of onze school een passende plek is voor uw kind. Wettelijk gezien heeft de school daarvoor zes weken de tijd (met een uitloop naar maximaal 10 weken). U ontvangt van ons een bevestiging, wanneer de aanmelding definitief is.
  4. De nieuwe leerkracht van uw kind neemt contact met u op en maakt afspraken over het meedraaien in de nieuwe groep.
  5. Vanaf de leeftijd van 4 jaar is uw kind welkom bij ons op school.
Door het invullen van dit formulier geeft u aan dat u uw kind bij ons op school wilt aanmelden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over het vervolg van de aanmeldprocedure.