Informatie ouderbijdrage en machtiging

Vrijwillige ouderbijdrage

Op onze school worden er tijdens een schooljaar een aantal activiteiten georganiseerd, die niet door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden vergoed. De school betaalt een deel van de kosten, maar ook de ouders/verzorgers wordt een bijdrage gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 62,50 per kind per schooljaar. Kinderen, die na 1 februari op school komen, betalen € 31,25 per schooljaar. Deze bedragen worden in vier termijnen via een automatische incasso geïnd in december, februari, april en juni.

Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de schoolreizen, cadeautjes en traktaties bij Sinterklaas, traktaties bij het Kerstfeest, materialen voor Kerst en Pasen, de sporttoernooien, de traktaties bij de laatste schooldag et cetera betaald.