Gymrooster

CBS De Sprankeling heeft 13 groepen, waarvan drie kleutergroepen. Voor de kleutergroepen maakt de vakleerkracht een jaarplanning. De lessen zijn gebaseerd op een duur van 30 minuten per gymles en vinden plaats in het speellokaal. De vakleerkracht verzorgt 1x per week de gymles. De andere twee lessen worden door de groepsleerkrachten zelf gegeven op nader gekozen dag en tijdstip.

Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 wordt ook gewerkt met een jaarplanning, welke door de vakleerkracht wordt opgesteld. De inhoud wordt wekelijks voorzien van een toestellenles en/of een spelles. De lessen zijn gebaseerd op een duur van 45 minuten per gymles en vinden plaats in de sporthal. De vakleerkracht verzorgt elke week de toestellenles. De vakleerkracht werkt op twee aaneensluitende dagen: maandag en dinsdag. De spelles vindt plaats op vrijdag en wordt gegeven door de groepsleerkrachten.

Meer informatie over de gymlessen vindt u in de bijlage.